Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.

Pytania Klientów

Najczęściej zadawane pytania.

Decyzja o kupnie mieszkania na kredyt jest jedną z ważniejszych życiowych decyzji. Rata kredytowa będzie obciąża budżet domowy często przez lata. Z drugiej strony dzięki kupnie mieszkania na kredyt możemy cieszyć się własnym kątem, a rata kredytu często okazuje się niższa niż miesięczny koszt najmu.

Dlatego przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu ważne jest wyjaśnienie wszystkich wątpliwości i niejasności jakie mogą nas spotkać przy procesowaniu wniosku kredytowego, w trakcie wypłaty kredytu oraz spłaty rat.  Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania Klientów:

 1. Czy mam zdolność kredytową?
  Zdolność kredytowa to inaczej zdolność do spłaty comiesięcznej raty kredytu. Każdy bank ma swoją procedurę obliczania zdolności kredytowej i przy takim samym źródle i wys. dochodu w jednym banku możemy mieć zdolność kredytową na daną kwotę kredytu, a w innym nie.
  Zdolność kredytową banki wyliczają w oparciu o:
  • źródło i wysokość dochodów (dochód z umowy o pracę na czas nieokreślony można uzyskiwać od 3-6 mcy, z umowy o pracę na czas określony od 3-6 mcy ale przynajmniej na 3-6 mcy wprzód, natomiast  w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej bank będzie wymagał udokumentowania dochodu z 1-2 lat)
  • kwotę kredytu – im wyższa kwota kredytu tym wyższa rata i tym wyższy dochód potrzebny, aby ją spłacać
  • okres kredytowania – czyli ile lat chcemy zobowiązanie spłacać – im krócej tym wyższa rata; czasami wiek kredytobiorcy wyznacza okres spłaty  – większość banków udziela kredytów do 70 r. ż., ale są i takie, gdzie Kredytobiorca w momencie spłaty ostatniej raty może mieć 80 lat
  • wysokość posiadanych na dzień składania wniosku kredytowego innych zobowiązań finansowych tj. rat spłacanych kredytów czy pożyczek , limitów w kartach – obniżają kwotę kredytu jaka bank może zaproponować.
 2. Jak można wspomóc zdolność kredytową?
  • pospłacać obecne zobowiązania lub – jeżeli nie ma takiej możliwości – skonsolidować i wydłużyć okres ich spłaty – wówczas niższa rata w mniejszym stopniu będzie obciążać uzyskiwany dochód
  • przystąpić do kredytu z kimś, kto wspomoże swoim dochodem – może to być osoba z rodziny lub osoba niespokrewniona, która wyrazi na to zgodę
 3. W jakich sytuacjach bank może poprosić o zwrot dopłaty MdM?
  Gdy nabywca w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia prawa własności mieszkania:
  • dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności
  • wynajął lub użyczył to mieszkanie innej osobie
  • dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspakajanie własnych potrzeb mieszkaniowych np. przekształcił w lokal usługowy
  • uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu/domu lub spółdzielcze własnościowe prawo do innego lokalu w całości lub części – z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku
 4. Kiedy zacznę spłacać kredyt jeżeli oddanie budynku i przekazanie kluczy do mieszkania nastąpi za rok a wypłata pierwszej transzy kredytu już dziś? (Kredytobiorcy obawiają się, iż budżet domowy może nie wytrzymać długiego okresu jednoczesnej płatności raty i kosztów najmu obecnie zamieszkiwanego lokalu)
  Do momentu wypłaty całości kredytu (wówczas Kredytobiorca otrzymuje klucze do mieszkania i może umawiać się na podpisanie aktu przeniesienia własności u notariusza i rozpocząć prace wykończeniowe) spłacane są jedynie odsetki od wypłaconych transz. Przez ten okres  rata jest  niższa niż docelowa rata kredytu kiedy to spłacany jest kapitał i odsetki.
 5. Co się stanie w momencie, kiedy stracę pracę (albo moje dochody spadną) i nie będzie mnie stać na spłatę raty kredytu?
  Na taką sytuacje warto się przygotować  - odkładając co miesiąc nawet niewielka kwotę, żeby zapewnić sobie płynność finansową do momentu, kiedy uda nam się znaleźć nowa pracę.
  Można także przy zaciąganiu kredytu skorzystać z proponowanych przez banki ubezpieczeń od utraty pracy – wówczas, gdy stracimy pracę ubezpieczyciel może za nas spłacać kredyt przez 3,6 bądź 12 mcy.
  Bank może nam też zaproponować wakacje kredytowe – mogą one trwać od 1 mca do pół roku (jednakże zwykle w tym czasie bank zwalnia od spłaty kapitału, ale nie odsetek) lub wydłużyć okres spłaty kredytu (dłuższy okres kredytowania – niższa rata)
  Przede wszystkim koniecznie trzeba poinformować bank o fakcie utraty dochodów i ewentualnych trudnościach w spłacie rat – i wspólnie z bankiem znaleźć rozwiązanie tej sytuacji.
 6. Czy banki dopuszczają możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez opłat?
  Tak, większość banków po 3 lub 5 latach od momentu wypłaty kredytu znosi prowizję za wcześniejszą częściową bądź całkowitą spłatę kredytu.
 7. Czym się kierować przy wyborze oferty kredytowej?
  Przede wszystkim porównaniem sumy wszystkich kosztów jakie trzeba oddać bankowi przez okres spłaty kredytu.
  Jeżeli jednak spodziewamy się zastrzyku gotówki i mamy w planach wcześniejszą spłatę kredytu warto wziąć kredyt z nieco wyższą marżą ale bez prowizji, żeby zminimalizować początkowe koszty uruchomienia kredytu – rozłożone są one wtedy na cały okres spłaty i obniżamy je „uciekając” od kredytu wcześniej.
  Na kupujących mieszkanie czeka wiele wydatków – umowa deweloperska, koszty aktu przeniesienia własności, wykończenie mieszkania… - również wtedy można wybrać opcje kredytu minimalizującą koszty początkowe tzn. bez prowizji lub z możliwością jej skredytowania.
 8. Co to jest ubezpieczenie pomostowe?
  Okres kiedy kredyt jest wypłacany bądź został już w całości przelany na konto dewelopera/zbywcy  a Klient nie podpisał jeszcze aktu przeniesienia własności jest dla banku czasem największego ryzyka.
  Żeby nieruchomość mogła faktycznie stanowić zabezpieczenie kredytu - w księdze wieczystej tejże nieruchomości,  w dziale IV musi pojawić się wpis hipoteki, który dla banku kredytującego jest niejako zgodą na przejęcie mieszkania  w sytuacji gdy kredyt nie jest spłacany.
  Banki stosują więc dodatkowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego  w okresie, kiedy nie nastąpił jeszcze prawomocny wpis hipoteki do księgi wieczystej. Bank ubezpiecza kredyt w towarzystwie ubezpieczeniowym a kosztami tego ryzyka obciążony jest Kredytobiorca - na czas braku prawomocnego wpisu do hipoteki banki stosują podwyższenie marży, co wiąże się z podwyższeniem raty kredytu w tym okresie. Średnio koszt takiego ubezpieczenia wynosi 0,07% miesięcznie od kwoty kredytu (lub kwoty wypłaconej transzy).
  Im krócej trwa okres od wypłaty pierwszej transzy kredytu do ustanowienia hipoteki na rzecz banku – tym niższy koszt ubezpieczenia pomostowego
 9. Co to jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego?
  Obecnie, aby uzyskać kredyt na zakup mieszkania  Kredytobiorca musi posiadać minimum 10% jego wartości.
  Banki zazwyczaj wymagają 20% wkładu własnego – tzn. Kredytobiorca  otrzyma kredyt na 90% wartości nieruchomości ale brakujące 10% z wymaganych 20% bank będzie chciał ubezpieczyć.
   Najczęściej ubezpieczenie to występuje w formie podwyższonej marży do momentu aż saldo zadłużenia spadnie poniżej 80% - wówczas marża wraca do poziomu „wyjściowego” tj. określonego w umowie.
   Ubezpieczenie to może być również pobierane „ z góry” w formie jednorazowej składki płatnej przy podpisywaniu umowy kredytowej za cały przewidywany okres ubezpieczenia.
 10. Co to jest BIK?
  Scoring Biura Informacji Kredytowej jest punktową oceną ryzyka kredytowego. Pozwala bankowi ocenić nasza wiarygodność, co (oprócz zdolności kredytowej) ma wpływ na decyzję kredytową. Jeśli regularnie spłacamy posiadane zobowiązania nasza solidność w oczach banku wzrasta. Jeżeli natomiast zdarzają się opóźnienia w spłacie, które często się powtarzają nasza ocena punktowa spada i ciężko będzie nam uzyskać kredyt.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące kredytu, bądź jesteś zainteresowany jego zaciągnięciem, przyjdź do nas do biura lub skontaktuj się z naszym konsultantem:

Agata Niezgoda
Specjalista ds. kredytów
tel.: 509 377 908
e-mail: agata.niezgoda@tbv.pl

<< powrót