Masz pytanie?

81 533 55 44

tbv@tbv.pl

Jesteśmy do Twojej

dyspozycji

Polityka prywatności i informacja o ochronie danych osobowych

 1. TBV Sp. z o.o. przetwarza dane  wyłącznie na potrzeby realizacji swoich usług zgodnie z obowiązującym prawem – Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu TBV Sp. z o.o. ul. L. Staffa 63, 20-454 Lublin z siedzibą w Lublinie przy ul. Pana Balcera 6B/U8, 20-631 Lublin.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne"  (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem Pliki Cookies lub w sekcji „Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Panią/Pana przy zawarciu umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej, deweloperskiej lub sprzedaży jest TBV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie przy ul. Pana Balcera 6B/U8, 20-631 Lublin. W sprawach związanych z Pani/a danymi osobowymi prosimy o kontakt telefoniczny pod nr te. 81 533 55 44 lub e-mailowy: tbv@tbv.pl.
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000)  art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. Przetwarzamy dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy i dokonania rozliczeń finansowych wynikających z umowy. Dane te obejmują: imię, nazwisko, adres, PESEL imiona rodziców, nazwę i numer dokumentu tożsamości, numer rachunku bankowego . Dodatkowo przetwarzanie danych  takich jak  nr telefonu, adres mailowy, służy sprawniejszemu kontaktowi i przekazywaniu informacji, związanych z wykonywaniem   
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak  również prawo do ograniczenia ich przetwarzania,  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jeżeli taka była udzielona, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych osobowych.
 1. Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji umowy. Ich usunięcie nastąpi po upływie terminów przedawnienia roszczeń wynikających z łączącej strony umowy.
 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom z Grupy Spółek TBV o ile zajdzie prawnie uzasadniony interes Administratora w przesyłaniu danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych. Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym w zakresie określonym umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych, jednak tylko do celu realizacji obowiązków Administratora danych osobowych wynikających z zawartej umowy. Dotyczy to np. podmiotu świadczącego usługi hostingowe bądź informatyczne. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom upoważnionym ustawowo. Osoba, której dane dotyczą, może także  wyrazić zgodę na przekazanie danych podmiotom trzecim.
 1. Dane nie będą podlegały profilowaniu, co oznacza, że nie będą stanowiły podstawy do przypisania Pani/Panu w sposób automatyczny określonych właściwości, cech, ani nie będą służyły do przewidywania Pani/Pana zachowań i preferencji. 
<< powrót