Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.

2018-05-23

Koncepcja parku naturalistycznego zlokalizowanego na terenie Górek Czechowskich

Mamy przyjemność przedstawić Państwu koncepcję nowoczesnego parku naturalistycznego, który ma szansę powstać na terenie Górek Czechowskich. 

Park obejmie powierzchnię 85 hektarów, z tego 10 hektarów to miejski las do rekultywacji.

Idea parku oparta jest na trzech zasadniczych filarach: Ochrona i udostępnianie walorów przyrodniczych, ekologia, rekreacja. Zatem w pierwszej kolejności chronimy obecne walory przyrody przez wyznaczenie stref ochronnych dla gatunków cennych do rozwinięcia w formalnie powołane obszary chronione. Staramy się wprowadzić rozwiązania pozwalające przetrwać populacji chomika europejskiego poprzez sztuczne utrzymanie upraw zbóż i specjalną pielęgnację terenów muraw. Kolejny punkt to ekologia realizowana poprzez stosowanie gatunków roślin nawiązujących do naturalnego siedliska czyli dążenie do uzyskania naturalnej równowagi w ekosystemie parku. Podejście ekologiczne przejawia się też w zakładanych kierunkach pielęgnacji terenu wykorzystujących niekonwencjonalne ekstensywne formy np. wypas owiec oraz w wykorzystaniu retencji w gospodarowaniu wodami opadowymi.  I wreszcie bogaty i wszechstronny program rekreacyjny skierowany do wszystkich mieszkańców Lublina.

Po parku będzie można poruszać się po ścieżkach zbudowanych przy użyciu proekologicznych, naturalnych materiałów. Projekt zakłada następujące trasy:

Koncepcja parku poza rozbudowaną siecią tras uwzględnia wiele innych form rekreacji, które zostały podzielone na cztery kategorie: aktywność, sport, zdrowie, kultura.

  1. AKTYWNOŚĆ – m.in.: place zabaw, wieża widokowa, skatesport, domek na drzewie, polana do puszczania latawców, miejsce piknikowe, miejsce do opalania, dog park.
  2. SPORT – boiska, ściana wspinaczkowa, park linowy.
  3. ZDROWIE – tor przeszkód, strefa workout, strefa crossfit.
  4. KULTURA – m.in. amfiteatr, kino letnie, land art.

 

Ponadto przewidziano sieć ścieżek o charakterze edukacyjnym poświęconym tematyce zarówno przyrodniczej jak również zagadnieniom związanym z historia tego miejsca. Idea  zakłada jak najmniejszą ingerencję w istniejącą zieleń, w ten sposób ochronione zostaną unikalne w skali europejskiej walory przyrodnicze. To przede wszystkim suche doliny i wzgórza porośnięte roślinnością kserotermiczną od wschodu. Są one siedliskiem wspaniałej flory i fauny, szczególnie owadów i ptaków. Łąkowe wzgórza porośnięte są miododajnymi krzewami i ziołoroślami. Na zachodnich zboczach głównej doliny zachowały się jeszcze chronione rośliny jak dzwonki boloński i syberyjski czy lebiodka pospolita. Aby te unikalne wartości mogły służyć długo i wszystkim mieszkańcom miasta planowane jest wyznaczenie siedmiu stref dostępu z parkingami i infrastrukturą sanitarną.

Autorzy projektu – dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, dr inż. Piotr Szkołut

 

TBV Investment Sp. z o.o.

 STANOWISKO WŁAŚCICIELA TERENU W SPRAWIE ZAGOSPODAROWANIA GÓREK CZECHOWSKICH POD PARK

 Zarząd Spółki TBV wyraża poparcie dla przedstawionego projektu parku naturalistycznego na terenie Górek Czechowskich. Według tej koncepcji  park stanowiłby 70% powierzchni, pozostałe 30% powierzchni,  stanowiłyby tereny mieszkalno-usługowe.

Ponadto, w zamian za zmianę w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowana Przestrzennego miasta Lublin funkcji terenów inwestycyjnych, o łącznej powierzchni około 30 ha, na funkcję mieszkalno-usługową, zgodnie z aktualnie wyłożonym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin, Spółka TBV Investment Sp. z o.o. zobowiązuje się do:

Jednocześnie Zarząd Spółki TBV Investment sp. z o.o. zaznacza, że warunkiem realizacji powyższych propozycji jest uzyskanie ze strony Miasta Lublin pisemnego zapewnienia, iż powstały park będzie stanowił w Miejscowym Planie Zagospodarowana Przestrzennego Miasta Lublin tereny rekreacyjne, przeznaczone na wypoczynek mieszkańców, bez  możliwości przekształcenia ich w przyszłości na tereny inwestycyjne.

Park Górki Czechowskie

 

 

powrót