Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.

2019-01-03

Referendum w sprawie Górek Czechowskich

Władze Lublina zapowiedziały referendum w sprawie zagospodarowania Górek Czechowskich. 7 kwietnia mieszkańcy Lublina będą mogli wyrazić swoją opinię odpowiadając na następujące pytanie: „Czy jest Pan/Pani za tym, aby Gmina Lublin zmieniła obecnie dopuszczony miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rodzaj zabudowy z usługowej, komercyjnej i sportowo-rekreacyjnej na zabudowę mieszkalno-usługową na ok. 30 ha terenu tzw. Górek Czechowskich, w zamian za przekazanie Gminie Lublin pozostałych ok. 75 ha tego terenu i współfinansowanie przez obecnego właściciela jego zagospodarowania, jako zieleni publicznej, przy zachowaniu cennych przyrodniczo walorów”.

Lublin, miasto inspiracji, zasługuje w końcu na nowoczesny, zielony i bezpieczny park, w którym ochroną objęte zostaną cenne gatunki fauny i flory. To dobrze, że o tym, czy taki park powstanie, będą mogli współdecydować mieszkańcy Lublina: ci bliżsi i dalsi sąsiedzi, rodziny z dziećmi, seniorzy, ekolodzy, rowerzyści i biegacze. Już niedługo Lublin może mieć wspaniałą wizytówkę i atrakcję turystyczną na miarę Central Parku w Nowym Jorku. Ponadto zyska 70 ha zielonej przestrzeni, gdzie będzie można wyjść na rodzinny spacer, obserwować rośliny i zwierzęta na sześciu przygotowanych ścieżkach przyrodniczych lub po prostu pobiegać i pojeździć na rowerze. Będzie to zatem projekt na miarę XXI wieku, dla przyszłości, nie tylko naszej, ale i kolejnych pokoleń.

Dlatego będziemy rozmawiać i zachęcać mieszkańców miasta do zagłosowania na „tak” w zbliżającym się referendum. Lublin stoi przed historyczną szansą zyskania za symboliczną złotówkę największego parku, który swoim rozmiarem przewyższy Ogród Saski, Park Czechów, Jana Pawła II, Ludowy i Bronowicki razem wzięte. Będziemy tłumaczyć, że chcemy zachować zieleń i nie zamierzamy zająć ani jednego centymetra kwadratowego ponad to, na co pozwala obecne prawo. Będziemy przekonywać, że to my, poprzez czynną ochronę przyrody i walkę z inwazyjną rośliną – nawłocią – jesteśmy prawdziwymi obrońcami Górek, zaś zostawienie tego terenu bez opieki botaników – spowoduje nieodwracalne szkody. Działając w porozumieniu z najwybitniejszymi ekspertami w zakresie ochrony środowiska będziemy troszczyć się o wszystkie chronione gatunki fauny i flory, a także podkreślać, że zachowane w parku wąwozy zapewnią naturalny dopływ świeżego powietrza do miasta.

Dlatego w trosce o przyszłe pokolenia, ochronę przyrody i czyste powietrze apelujemy do wszystkich osób, którym zależy na zrównoważonym rozwoju Lublina, i prosimy je o oddanie głosu na „tak”, czyli za zmianą umożliwiającą powstanie parku, z którego będziemy wszyscy dumni.

Górki Czechowskie

powrót